Trainer-acteurs en Co-trainers

Dubbel E Acteerservice levert niet alleen verschillende soorten trainingsacteurs maar ook steeds meer 'trainers en acteurs in één': Trainer-acteurs en Co-trainers. Het verschil zit hem vooral in de mate van verantwoordelijkheid voor proces en eindresultaat.

De Trainer-acteur

Steeds meer worden wij gevraagd om Trainer-acteurs te leveren. Dit zijn als het ware begeleiders die  "trainer-en acteur-in-1"zijn.  In beide expertises zijn ze professioneel geschoold en in de combinatie ervan ruim ervaren. Trainer-acteurs beschikken over de vaardigheid en kennis om ter plekke theorie te vervangen door interactieve oefening als dit relevant is.

Naast een kostentechnisch voordeel tov het inhuren van een  losse trainer naast een losse acteur, heeft de Trainer-acteur de unieke mogelijkheid op welk moment dan ook inzichten te vergroten door interactieve oefening te bieden op de didactisch juiste momenten.

Een Trainer-acteur is aangezien deze zelfstandig met een groep werkt verantwoordelijk voor het proces en het resultaat.


De Co-trainer

Een Co-trainer speelt in rollenspelen en geeft feedback. Bovendien kan de co-trainer zelfstandig (delen van) de groep coachend kunnen begeleiden als het gaat om het ervaringsgewijs leren en eigen maken van gespreksvaardigheden. 

Een Co-trainer is slechts deelverantwoordelijk: hij draagt de verantwoordelijkheid voor het proces en het resultaat van de rollenspelen en de feedback. De trainer blijft hoofdverantwoordelijk voor het totale proces en het eindresultaat.