Geschiedenis: Dubbel E Acteerservice, HBO gecertificeerde opleiding, Edu-Act

Dubbel E Acteerservice is in 1989 opgericht door Elsa Jansen en Evelien Schippers, trainingsactrices van het eerste uur. Trainingsacteren- als -vak stond toen nog in de kinderschoenen en zowel Elsa als Evelien hebben een belangrijke bijdrage geleverd om dit vak te professionaliseren en tot ambacht te ontwikkelen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het als eerste opzetten van een rollenspelopleiding in 1998, met gedeeltelijke subsidie van Podiumkunstwerk en het Landelijk Bureau Kunst  en Media. Aangemoedigd door het succes hiervan, startte Dubbel E in 2004 ook de Basisopleiding Trainingsacteur. Deze succesvolle opleiding is inmiddels doorgegroeid en als enige in Nederland gecertificeerd bij Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. 

Sinds Elsa Dubbel E Acteerservice in 2002 verliet  heeft  Evelien het bedrijf geleid tot haar te vroege overlijden in december 2011. Vanaf 2012 is de dagelijkse leiding in handen van Frans Schippers. Het vaste team van Dubbel E Acteerservice heeft het bedrijf doorgezet in de geest van haar oprichters. Daarmee is en blijft de focus gericht op de essentie van het vak Trainingsacteren en op de gedrevenheid dit - in welke vorm dan ook - te vatten.

Door de jaren heen heeft Dubbel E Acteerservice naast het leveren van trainingsacteurs, c0-trainers en traineracteurs een grote expertise opgebouwd in het uitvoeren en ontwikkelen van interactieve acteerwerkvormen, en is van hieruit steeds vaker benaderd voor het ontwikkelen van interactieve trainingen . Dit heeft geleid tot het apart hiervoor oprichten van haar werkmaatschappij www.edu-act.nl.: Platform voor interactief leren via acteerwerkvormen. 

Van ons huidige team van zes mensen werken er vier actief als trainings-, traineracteur en docent.  Zo houden we de binding met ons vakgebied levend en onderhouden we tevens een zeer direct contact met onze klanten.