Opleidingen en workshops

Dubbel E Acteerservice biedt opleidingen, cursussen en workshops aan voor trainingsacteurs, trainers, acteurs, coaches, opdrachtgevers, docenten, begeleiders en overige geïnteresseerden.

Sinds 2008 doen wij dit via onze werkmaatschappij Edu-Act, platform voor interactief leren. Wij adviseren u graag over de opleiding of training die voor u het meest geschikt is. Voor het overzicht van onze opleidingen,  workshops en  cursussen,  surf naar  www.edu-act.nl.
Mail ons voor verdere vragen en informatie.

Aangezien onze succesvolle opleiding Opleiding Trainingsacteur al vanaf 1998 bekend is via Dubbel E Acteerservice, wordt deze omwille van de vindbaarheid toch op deze site genoemd, ondanks dat deze dus ook te vinden is via  www.edu-act.nl.

Voor onze Zomerworkshops 2017 zie: 

Zomerspecials 2017

Inspiratie, gezelligheid en lunch bij onze zomerworkshops!
info&data 

 


Opleiding Trainingsacteur

Tussen trainingsacteren en theateracteren bestaan meer verschillen dan overeenkomsten. Dubbel E Acteerservice biedt hiervoor dan ook een speciale opleiding. In 1998 was Dubbel E de eerste in Nederland die een opleiding in trainingsacteren aanbood. Inmiddels zijn al meer dan 230 trainingsacteurs door ons opgeleid.  

Trainingsacteren is een vak. Een vak dat specifieke competenties vereist. Het is essentieel dat trainingsacteurs dienstbaar, interactief en effectief binnen het leerdoel kunnen spelen en feedback geven. Een trainingsacteur is immers nooit het doel maar het middel. Het middel om deelnemers aan een training ervaringsgewijs te laten leren en veranderen.

De Opleiding Trainingsacteur van Dubbel E Acteerservice is bedoeld om professioneel acteurs vertrouwd te maken met het spelen van rollen in trainingssituaties. De opleiding is toegankelijk voor alle professioneel geschoolde acteurs – óók voor hen die niet voor Dubbel E Acteerservice werken.

Aanmeldingsformulier voor deze opleiding is op te vragen via opleiding@acteerservice.nl
De Opleiding Trainingsacteur is gecertificeerd bij Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

(De hieronder aan te klikken Studiegids is voorzien van het logo van Edu-Act, platform voor interactief leren via trainingsacteren, dat voortgekomen is uit Dubbel E Acteerservice)

Download de studiegids

Meer weten, bijvoorbeeld over tarieven en opleidingsdata? Neem gerust contact op met Miranda Dros via telefoonnummer 020 – 488 49 17. Mailen kan ook: opleiding@acteerservice.nl.