Echte Trainingsacteurs


Dubbel E heeft een groot en divers aanbod van trainingsacteurs en werkt bij voorkeur met Echte Trainingsacteurs.

Wat zijn voor Dubbel E Echte trainingsacteurs? 

Echte trainingsacteurs hebben een theater- of dramaopleiding op HBO-niveau gevolgd  e/o hebben een relevante opleiding Trainingsacteren gevolgd in combinatie met langdurige, relevante werkervaring. Echte trainingsacteurs hebben gelijktijdig op zowel  inhouds-, betrekkings- en procesniveau het over- en inzicht  in wat er tijdens een rollenspel gebeurt. Hiernaast zijn ze in staat het leerproces per cursist  extra te bekrachtigen door met didactisch inzicht toegespitst,  interactief en prikkelend tegenspel en feedback te bieden. Hiermee maken onze trainingsacteurs zichzelf tot optimaal leerinstrument en onderscheiden zij zich in hoge mate tov "spelers die reageren".  De feedback aan de cursist wordt  verwoord zodat deze begrijpelijk is, met oog voor de cursist en bovendien gelinked aan de beoogde leerdoelstelling, methodiek of communicatietheorie. Tijdens een rollenspel kunnen trainingsacteurs schakelen naar andere niveaus als de interactie hierom vraagt. Tevens beschikken zij over kennis en kunde in het interactief spelen met cursisten van diverse achtergronden, denk- en werkniveaus. Echte trainingsacteurs zijn ervaren binnen verschillende trainingsstijlen en interactieve theaterwerkvormen, hebben kennis  van diverse gespreksmodellen en communicatietheorieën, en kunnen deze op maat vervlechten binnen hun spel en feedback.(Denk aan: ruime ervaring opgebouwd met assessment- en developmentcenters, competentiemanagement, NLP, RET, DISC, T.A., LIFO, STAR, Whole Brain, Motiverende Gespreksvoering, Insights Discovery, de Roos van Leary, GROW, Benaderingsmethodiekenen, Verhoormethodieken en HR- instrumenten als Reflector Big Five Personality, Connector Big Five Personality, Career Scan, Connector C en Reflector 360 e.a.).  Verder beschikken zij over het vermogen om de wensen van een trainer te vertalen in het bieden van een optimale, interactieve leerervaring, zowel binnen spel en feedback.

UW VRAAG:

Natuurlijk kunt u bij ons gewoon vragen om “een trainingsacteur”. Toch als u wil weten wat de verschillen zijn tussen diverse typen trainingsacteurs dan vindt u deze hieronder. Wellicht maakt dit uw vraag nog preciezer, en zo betaalt u nooit voor expertise die u niet nodig heeft.

Vooraf:

(>  Er zijn veel stijlen en vormen waarbinnen onze acteurs in te zetten zijn. Voor meer informatie, klik hier op:

 

(>   Zoekt u een acteur en trainer in één? Een trainingsacteur die speelt, feedback geeft en zelfstandig de groep begeleidt? Klik hier op:


(>   Zoekt u soms een gunstig geprijsde acteur voor de meer eenvoudige opdrachten? Kijkt u hieronder bij De Basic Acteur)

 

Tip | U kunt de acteurs van Dubbel E Acteerservice niet alleen inhuren voor trainingen maar ook voor andere werkgerelateerde situaties zoals:

  • assessments I organisatieverandering I evenementen I digitale leerwegproducten I foto-opdrachten

 

Vijf typen trainingsacteurs:

 

De elementair acteur: Oorzaak en gevolg van gedrag

De elementair acteur is gericht op het ervaringsgewijs gedrag aanleren en het verhelderen van interactie.
Hij weet vooraf welk gedrag en welke situaties er moeten worden gespeeld.  De elementair acteur illustreert met zijn rollenspel de lesstof van de trainer.  De acteur geeft vervolgens feedback op het gedrag van de cursisten en legt uit welke acties welke gevolgen hadden.


De training wordt geleid door een trainer; de acteur heeft een ondersteunende rol.
De acteur volgt in zijn spel de natuurlijke interactie met de cursist  en  heeft geen kennis nodig van een bepaald vakgebied.


De premiumacteur: Gedrag binnen gesprekstechnieken en/of algemene communicatietheorie

De premiumacteur is erop gericht  om gedrag aan te leren binnen een theoretisch kader en/of gesprekstechnieken. (Denk aan Transactionele Analyse, Roos van Leary, De-escalatietechnieken etc).
De acteur stemt het  spel ter plaatse af op wat de cursisten te leren hebben, of dat nu concrete gedragsvaardigheden zijn zoals luisteren en samenvatten, of meer abstracte communicatietechnieken als onderhandelingstechnieken en vergadertechnieken. 

Tijdens de training kan de premiumacteur de praktijkervaringen die de cursisten aandragen omvormen tot een speelbare casus. Na het spel geeft hij feedback: hij vertelt zowel vanuit de rol als vanuit zichzelf welk effect het gedrag van de cursisten had om theorie in combinatie met het gedrag binnen de interactie beter in de vingers krijgen.


De training wordt geleid door een trainer; de acteur ondersteunt de trainer actief.  Vooraf geeft de trainer hem inzicht in de gespreksvaardigheden e/o communicatietechniek waarmee gewerkt wordt.
De acteur heeft geen kennis nodig van een bepaald vakgebied.


De tegenspeler; Inhoudelijk sparringpartner

De tegenspeler is  een inhoudelijk gesprekspartner. Aandacht voor gedragsaspecten is aanwezig, maar op een veel lager niveau dan bij "gewone" trainingsacteurs. Tegenspelers zijn academici - organisatie- en communicatieadviseurs - met acteerervaring; Zij zijn in staat om werkinhoud te beoordelen. Hun acteertalent gebruiken zij door het gesprek met de trainee zo te manipuleren dat deze niet alleen het leerdoel maar ook  het gespreksdoel bereikt. Tegenspelers geven dus niet alleen feedback op gedrag maar ook hun vakinhoudelijke mening op de inhoud die de cursist aandroeg in het spel.


De leerdoelen zijn strategisch van aard en vereisen een academisch werk- en denkniveau.
De acteur bereidt  zich inhoudelijk gedetailleerd voor op zijn opdracht.
 

De training wordt geleid door een trainer; de acteur ondersteunt de trainer actief. Vooraf geeft de trainer hem inzicht in alle inhoudelijke aspecten die de acteur dient te beheersen.


De instrumenteel acteur: effectief leren communiceren via HR-instrumenten e.a.

De instrumenteel acteur is gericht op het verhelderen en leren toepassen van instrumentele communicatiemodellen, waaronder HR-instrumenten ( denk aan: STAR, Reflector Big Five Personality etc.) . Hij beheerst het beoogde instrument en de juiste speltechnieken om deze in relatie tot gedrag te leren communiceren. Ook beschikt hij over didactische vaardigheden om het leerproces binnen het spel effectief te sturen. Hiernaast heeft  hij kennis van de organisatie en de organisatiecultuur. 

Evenals de premiumacteur relateert de instrumenteel acteur zijn feedback over het gedrag binnen de interactie aan het instrumentele communicatiemodel.

De training wordt geleid door een trainer; de acteur heeft een ondersteunende rol. Vooraf geeft de trainer hem inzicht in alle gespreksvaardigheden, communicatie-theoretische aspecten  en organisatiekennis die de acteur dient te beheersen.

 

De basic acteur: HANDIG voor als het eenvoudig is

Mocht een ervaren trainingsacteur niet nodig zijn en zoekt u voor eenvoudige opdrachten gunstig geprijsde trainingsacteurs? Dit initiatief van Dubbel E Acteerservice biedt de gelegenheid aan professioneel geschoolde acteurs om ervaring op te doen als trainingsacteur, uiteraard nadat ze bij ons de Basisopleiding Trainingsacteur hebben afgerond.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op: 020 4884 917 of mailt u naar ee@acteerservice.nl