Vijf typen trainingsacteurs:

 

De elementair acteur: Oorzaak en gevolg van gedrag

De elementair acteur is gericht op het ervaringsgewijs gedrag aanleren en het verhelderen van interactie.
Hij weet vooraf welk gedrag en welke situaties er moeten worden gespeeld.  De elementair acteur illustreert met zijn rollenspel de lesstof van de trainer.  De acteur geeft vervolgens feedback op het gedrag van de cursisten en legt uit welke acties welke gevolgen hadden.
De training wordt geleid door een trainer; de acteur heeft een ondersteunende rol.
De acteur volgt in zijn spel de natuurlijke interactie met de cursist  en  heeft geen kennis nodig van een bepaald vakgebied.

De premiumacteur: Gedrag binnen gesprekstechnieken en/of algemene communicatietheorie

De premiumacteur is erop gericht  om gedrag aan te leren binnen een theoretisch kader en/of gesprekstechnieken. (Denk aan Transactionele Analyse, Roos van Leary, De-escalatietechnieken etc).
De acteur stemt het  spel ter plaatse af op wat de cursisten te leren hebben, of dat nu concrete gedragsvaardigheden zijn zoals luisteren en samenvatten, of meer abstracte communicatietechnieken als onderhandelingstechnieken en vergadertechnieken. 

Tijdens de training kan de premiumacteur de praktijkervaringen die de cursisten aandragen omvormen tot een speelbare casus. Na het spel geeft hij feedback: hij vertelt zowel vanuit de rol als vanuit zichzelf welk effect het gedrag van de cursisten had om theorie in combinatie met het gedrag binnen de interactie beter in de vingers krijgen.
De training wordt geleid door een trainer; de acteur ondersteunt de trainer actief.  Vooraf geeft de trainer hem inzicht in de gespreksvaardigheden e/o communicatietechniek waarmee gewerkt wordt.
De acteur heeft geen kennis nodig van een bepaald vakgebied.

De tegenspeler; Inhoudelijk sparringpartner

De tegenspeler is  een inhoudelijk gesprekspartner. Aandacht voor gedragsaspecten is aanwezig, maar op een veel lager niveau dan bij "gewone" trainingsacteurs. Tegenspelers zijn academici - organisatie- en communicatieadviseurs - met acteerervaring; Zij zijn in staat om werkinhoud te beoordelen. Hun acteertalent gebruiken zij door het gesprek met de trainee zo te manipuleren dat deze niet alleen het leerdoel maar ook  het gespreksdoel bereikt. Tegenspelers geven dus niet alleen feedback op gedrag maar ook hun vakinhoudelijke mening op de inhoud die de cursist aandroeg in het spel.
De leerdoelen zijn strategisch van aard en vereisen een academisch werk- en denkniveau.
De acteur bereidt  zich inhoudelijk gedetailleerd voor op zijn opdracht.
De training wordt geleid door een trainer; de acteur ondersteunt de trainer actief. Vooraf geeft de trainer hem inzicht in alle inhoudelijke aspecten die de acteur dient te beheersen.

De instrumenteel acteur: effectief leren communiceren via HR-instrumenten e.a.

De instrumenteel acteur is gericht op het verhelderen en leren toepassen van instrumentele communicatiemodellen, waaronder HR-instrumenten ( denk aan: STAR, Reflector Big Five Personality etc.) . Hij beheerst het beoogde instrument en de juiste speltechnieken om deze in relatie tot gedrag te leren communiceren. Ook beschikt hij over didactische vaardigheden om het leerproces binnen het spel effectief te sturen. Hiernaast heeft  hij kennis van de organisatie en de organisatiecultuur. Evenals de premiumacteur relateert de instrumenteel acteur zijn feedback over het gedrag binnen de interactie aan het instrumentele communicatiemodel. De training wordt geleid door een trainer; de acteur heeft een ondersteunende rol. Vooraf geeft de trainer hem inzicht in alle gespreksvaardigheden, communicatie-theoretische aspecten  en organisatiekennis die de acteur dient te beheersen.

 

De basic acteur: HANDIG voor als het eenvoudig is

Mocht een ervaren trainingsacteur niet nodig zijn en zoekt u voor eenvoudige opdrachten gunstig geprijsde trainingsacteurs? Dit initiatief van Dubbel E Acteerservice biedt de gelegenheid aan professioneel geschoolde acteurs om ervaring op te doen als trainingsacteur, uiteraard nadat ze bij ons de Basisopleiding Trainingsacteur hebben afgerond.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op: 020 4884 917 of mailt u naar ee@acteerservice.nl