Wat doen wij?

ee_doorkomenopmaat (1medium.jpg


Wij leveren uitvoering van interactieve (leer)ervaringen, d.m.v.:

- Trainingsacteurs

- TrainER-acteurs (trainer en acteur in 1 persoon)

- Co-trainers

Wij bieden ook scholing over alles rondom trainingsacteren voor:

- Trainingsacteurs

- Communicatieprofessionals zoals docenten, trainers en coaches

- Geïnteresseerden

We ontwikkelen eveneens interactieve (leer)ervaringen, zoals:

- Interactieve werkvormen op maat, zoals o.a. games en interactieve scenes

- Interactieve trainingen, zowel ‘live’, audiovisueel en digitaal via ons zusterbedrijf Edu-Act

Dubbel E Acteerservice heeft al sinds 1989 ervaring met uitvoering e/o ontwikkeling op het gebied van:

Assessments I Competentiemanagement I Meldcode kindermishandeling/ huiselijk geweld I feedback I Motiverende gespreksvoering I Sollicitatievaardigheden I Organisatieverandering I Games I Digitale leervormen I Interactieve- scenes/theater I Coaching en counseling I Persoonlijke effectiviteit I Non-verbale communicatie I Presentatievaardigheden I Diverse leiderschapsstijlen I Conflicthantering I Diversiteit I Omgaan met agressie I Benaderingstechnieken I De-escalatietechnieken I Verhoortechnieken I Verzuimgesprekken I Functionerings-en beoordelingsgesprekken I Pesten op het werk I Sexting en pesten I Slechtnieuwsgesprekken I Onderhandelen I Ethische dilemma’s I Omgaan met schokkende ervaringen en traumaverwerking I gesprekken met gescheiden ouders I Omgaan met emoties tijdens moeilijke gesprekken I Integriteit binnen bedrijfsleven I Mobiliteit I Impact bereiken met hr-instrumenten e.a.