Wat doen wij?

onmeetbare waarde

Dubbel E Acteerservice levert uitvoering van interactieve (leer)ervaringen. Denk hierbij aan:  

 • Trainingsacteurs

 • TrainERacteurs ( acteur en trainer in 1 persoon)

 • Co-trainers


Dubbel E Acteerservice ontwikkelt eveneens interactieve (leer)ervaringen, zoals:

 • Interactieve werkvormen op maat, zoals o.a. games en interactieve scenes

 • Interactieve trainingen, zowel ‘live’, audiovisueel en digitaal via ons zusterbedrijf Edu-Act

Dubbel E Acteerservice biedt ook opleidingen en workshops aan m.b.t. alles rondom trainingsacteren voor:

 • Trainingsacteurs

 • Communicatieprofessionals zoals docenten, trainers en coaches

 • Geïnteresseerden


Dubbel E Acteerservice heeft al sinds 1989 ervaring met uitvoering e/o ontwikkeling op het gebied van:

 • Assessments

 • Competentiemanagement

 • Organisatieverandering

 • Games

 • Digitale leervormen

 • Interactieve- scenes/theater

 • Coaching en counseling

 • Persoonlijke effectiviteit

 • Non-verbale communicatie

 • Presentatievaardigheden

 • Diverse leiderschapsstijlen

 • Conflicthantering

 • Omgaan met agressie

 • Benaderingstechnieken

 • De-escalatietechnieken

 • Verhoortechnieken

 • Verzuimgesprekken

 • Functionerings—en beoordelingsgesprekken

 • Slechtnieuwsgesprekken

 • Onderhandelen

 • Ethische dilemma’s

 • Zorg

 • Omgaan met schokkende ervaringen en traumaverwerking

 • Impact bereiken met hr-instrumenten