Werkvormen

Dubbel E Acteerservice heeft in de loop der tijd een breed scala aan werkvormen ontwikkeld en verzameld die hun waarde in praktijk al geruime tijd bewijzen. De werkvormen die wij adviseren stemmen wij altijd nauwkeurig af op uw doelstelling en wensen. Heeft uw training bijvoorbeeld een gedragsgericht of een inhoudelijk doel? Elke werkvorm sorteert een ander effect op het leren qua tijdsduur, intensiteit, sfeer, diepgang en mate van participatie. We adviseren graag wat het beste past bij uw vraag.

"Werkvormen" bevat de volgende items: 


Rollenspel

Rollenspelen kunt u voor uiteenlopende doelen inzetten. De meest voorkomende vorm van een rollenspel is het één-op-ééngesprek: trainingsacteur tegenover cursist. De trainingsacteur vult zijn rol op een specifieke manier in, afhankelijk van de doelstelling van de training. Daarna geeft hij relevante feedback.

 • Rollenspelen zijn zeer geschikt voor trainingen gericht op sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden.

 • Deze werkvorm is ook goed inzetbaar in trainingen gericht op inhoudelijke verheldering bij organisatieveranderingen en andere gebeurtenissen binnen organisaties.

 • Ook denkbaar zijn rollenspelen specifiek voor het technisch trainen van geïsoleerde gespreksmethodieken.

 • Rollenspelen lenen zich daarnaast goed om bepaalde methodieken te illustreren, zoals NLP, het Whole Brain Model, RET, Life Orientations (Lifo), Belbin, STAR, SMART, de Roos van Leary, de CAR-verhoormethodiek of een andere methodiek op aanvraag.

 • Rollenspelen zijn uitstekend toe te passen om hr-instrumenten te oefenen, waaronder Workplace Big Five (persoonlijkheid en competenties), Reflector (360°-feedback over competenties), Connector P (persoonlijkheid) en Connector C (cognitieve capaciteiten).

Regiemodel

In de werkvorm Regiemodel spelen twee trainingsacteurs een herkenbare (praktijk)situatie. Daarna kunnen de deelnemers suggesties doen om de trainingsacteurs andere acties te laten ondernemen zodat het verloop van de scène verandert. De gespreksleider zorgt ervoor dat dit gebeurt in lijn met de richting die u als opdrachtgever hebt bepaald.

 • Het Regiemodel is vooral geschikt om de effectiviteit van gedrag te vergroten.

 • Deze werkvorm is geschikt voor grote én kleine groepen.

Inspringspel

De werkvorm Inspringspel lijkt op het Regiemodel. Een trainingsacteur speelt samen met een deelnemer een herkenbare (praktijk)situatie. Daarna kunnen de deelnemers suggesties doen voor alternatieve scenario´s zodat het verloop van de scène verandert. De deelnemers mogen de scène tussentijds stopzetten. Ze kunnen dan ´inspringen´ om dezelfde situatie naar hun eigen idee verder te spelen. Dit kan zich een aantal keren herhalen. De gespreksleider zorgt ervoor dat dit gebeurt in lijn met de richting die u als opdrachtgever hebt bepaald.

 • De werkvorm Inspringspel is uitstekend geschikt voor kleine groepen, maar werkt ook in grotere groepen. Te denken valt aan groepen van min. 8 en maximaal 30 cursisten.

Games

Onze simulatiegames zijn meeslepende trainingsspellen waarin alle technieken die u wilt trainen zijn geïntegreerd. Of het nu gaat om een hulpverleningsteam dat terechtkomt in een vliegtuigramp, een ICT-team dat moet onderhandelen over een nieuw systeem, of een projectteam dat een verhuizing van een grote fabriek vlekkeloos moet laten verlopen: de mogelijkheden zijn eindeloos.

 • Ongeveer drie acteurs zetten samen tot tien personages neer: van directeur tot overbezorgde moeder, van wethouder tot ontevreden klant. Door de levensechte vertolking van personages reageren de deelnemers precies zoals ze in hun dagelijks functioneren zouden doen.

 • Tijdens de 6 à 7 uur durende simulatie houden de trainingsacteurs nauwkeurig bij wat er gebeurt: wat zijn de competenties van uw team en wat de valkuilen?

 • Extra aantrekkelijk wordt een game door het wedstrijdelement: uw team strijdt tegen een ander team om de eer. Informeer bij ons voor alle mogelijkheden.

Illustratieve Scènes

Op zoek naar duidelijkheid én discussie? In de werkvorm Illustratieve Scènes spelen de acteurs van Dubbel E korte scènes om bepaalde thema’s in een organisatie te illustreren. Dit werkt zeer verhelderend en levert gegarandeerd gespreksstof op. In tegenstelling tot de werkvorm Interactief Theater zijn de Illustratieve Scènes geen interactief concept. Het publiek speelt dus niet mee en heeft geen invloed op het verloop van de scène.

 • De werkvorm Illustratieve Scènes is uitstekend geschikt om discussie op gang te brengen.

 • Illustratieve Scènes zijn zeer goed inzetbaar om actuele veranderingen of gebeurtenissen in een organisatie te verhelderen.

 • Ook kunnen Illustratieve Scènes nieuwe ontwikkelingen in uw organisatie introduceren en hier draagvlak voor creëren.

Audiovisueel op Maat

Dubbel E Acteerservice ontwikkelt, schrijft, produceert en regisseert professionele audiovisuele producties die als leermiddel kunnen worden gebruikt binnen organisaties. Het doel van deze producties: de effectiviteit van communicatie en gedrag vergroten en gebeurtenissen en veranderingen in uw organisatie inhoudelijk verhelderen. Onze professionele film- en dvd-producties zijn ook geschikt om deelnemers te helpen zich (communicatie)technieken eigen te maken.

 • Een filmproductie is zeer geschikt om een trainingsacteur te vervangen als leermiddel om gedrag of methodiek te verhelderen of om inhoud te verdiepen of aanschouwelijk te maken.

 • Filmproducties van Dubbel E zijn ook in te zetten in combinatie met een ‘live’ trainingsacteur.

 • Dubbel E ontwikkelt verder ook filmproducties die specifiek bedoeld zijn om interactieve werkvormen te ondersteunen bij DLO (Digitale Leerweg Omgeving).

E-learning: Digitale werkvormen

E-Learning-werkvormen zijn ideaal voor het kwaliteitsvast laten intrainen van theorieën, methodieken, het aanschouwelijk maken van feiten, het illustreren van situaties of vraagstukken en het oefenen en toetsen van communicatieve vaardigheden.Tevens leent het zich uitstekend voor begeleiding op afstand ongeacht tijd en plaats. 

Bij het aanleren van complexe sociale vaardigheden zoals gesprekstechnieken, klantgerichtheid of omgaan met agressie is 'Blended Learning' een meer geschikte vorm. Daarbij is sprake van een effectief opgebouwd leertraject waarin E-learning en fysieke ontmoetingen met een trainer of medecursisten elkaar aflossen. Daarmee mag u in relatief weinig tijd toch evenveel of zelfs meer leereffect verwachten dan met een meer conventionele klassikale aanpak. 

Onze diensten bij E-Learning en Blended Learning

* Overdragen van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van e-learning aan onze klanten

 * Ontwikkelen leertrajecten met e-learning of blended-learning

* Implementeren en begeleiding van verandering naar het digitale leertraject

* Het creëren van de content: tekst, graphics, animaties, videos etc.

* E-Learning leveren (via eigen platform TLS of Learning online) 

Competentiecompetitie

De werkvorm Competentiecompetitie is een korte dynamische improvisatietechniek in de vorm van een competitie. Het resultaat: meer concrete kennis over competenties én meer vaardigheid in het herkennen van competenties. Dit speelse en  laagdrempelige product enthousiasmeert en zet deelnemers aan om actief mee te doen. Niet alleen als kijker maar desgewenst ook als speler kunnen de cursisten in scènes spelen en deze richting geven.

 • Een korte maar effectieve weg om vertrouwd te raken met de taal van competenties en de herkenning ervan.

 • De Competentiecompetitie is zeer bruikbaar als kick-off van een langer competentiemanagementtraject.

Spelendewijzer

Realistisch, herkenbaar en op maat. In de werkvorm Spelendewijzer verwerkt Dubbel E Acteerservice  in nauw overleg met u als opdrachtgever  actuele, inhoudelijke thema’s in een aantal scènes. Centraal staat de inhoudelijke interactie tussen de medewerkers of het publiek en de herkenbare realiteit die de trainingsacteurs zichtbaar maken. Een gespreksleider – desgewenst ook geleverd door Dubbel E – begeleidt deze interactie op de inhoud. Deelnemers kunnen actief meedoen aan het spel maar dit is niet noodzakelijk.

 • Spelendewijzer is een speels product dat de drempel om mee te doen voor de deelnemers sterk verlaagt.

 • Spelendewijzer is uitermate geschikt voor inhoudelijke oriëntaties op of het inzichtelijk maken van veranderingsprocessen in uw organisatie.

 • Ook kan deze werkvorm moeilijke situaties op de werkvloer aanschouwelijk en bespreekbaar maken en relevante discussies prikkelen.

 • Wilt u een voorbeeld zien van de Spelendewijzer? Neem contact met ons op.

Interactief Theater

Bij de werkvorm Interactief Theater schrijft Dubbel E Acteerservice – in nauw overleg met u als opdrachtgever – scènes die zijn toegespitst op uw organisatie. Twee of meer trainingsacteurs richten zich tijdens het spelen op het verhelderen, spiegelen, uitnodigen of prikkelen van de deelnemers. Vanuit het publiek sprekend of zelf daadwerkelijk meespelend kunnen de deelnemers het verloop van de scènes beïnvloeden.

 • Interactief Theater is vooral bedoeld als discussieaanjager.

 • Deze werkvorm kan zowel inhoudelijk gericht als gedragsgericht zijn.

 • Interactief Theater is ook mogelijk in de Undercovervariant.

 • De werkvorm Interactief Theater leent zich bij uitstek voor grote groepen.

Undercover

Bij de werkvorm Undercover zijn de deelnemers er niet van op de hoogte dat er een of meerdere trainingsacteur(s) meedoen in een gesprek of scène. De acteur wordt niet – of pas in een laat stadium – ontmaskerd, afhankelijk van de opdracht die u hebt gegeven.

 • Deze werkvorm is bedoeld om inhoudelijke en gedragsgerichte thema’s uit uw organisatie te verhelderen en te spiegelen.

 • De werkvorm Undercover is geschikt voor zowel kleine als grote groepen.


66.jpg